Forside

Espe Gods udspringer oprindeligt fra landsbyen Espe, og hovedgården Espe har aner helt tilbage til 1541. Godset er beliggende i fantastiske naturomgivelser langs Storebælt mellem Skælskør og Korsør. Med sine knapt 1000 hektar skaber Espe Gods nogle skønne rammer for mark- og skovbrug, jagt, udlejningsboliger, hesteopstaldning mm.  

Historie

Espe var oprindelig en landsby; hovedgården Espe omtales første gang i 1541. I 1561 kom Espe til kansler Johan Friis til Hesselager og Borreby ved mageskifte med kronen for en gård i Korsør. Frem til 1667 tilhørte Espe formentlig familierne Friis og Daa til Borreby. Herefter havde gården mange ejere, bl.a. fra 1703-1810 ikke færre end 16 forskellige ejere.

I 1810 blev Espe købt af geheimestatsminister Otto Joachim greve Moltke, søn af Frederik den 5.’s hofmarskal, Adam Gottlob greve Moltke til Bregentved. Siden da har Espe været i Moltkefamiliens eje, siden 1958 familien Moltke-Huitfeldt. Hovedbygningen menes opført i slutningen af 1700-tallet, dog er midterfløjen ombygget i 1848. Avlsbygningerne mod den store gårdsplads er genopført efter en brand i 1822. I 1860’erne blev indkørslen gennem ladegårdens sydfløj lukket. I perioden 1848-1871 besøgte H.C. Andersen godset 5 gange.

Danske Slotte og herregårde bind 1: Historien om Espe Gods 

Landbruget

Landbruget på Espe udgør 645 ha. fordelt på 4 ejendomme: Espe, Bonderup, Lindeskovgaard samt Elverhøj. Landbruget drives traditionelt med korn, frø og raps. Grundet ejendommens kystvendte placering langs Storebælt, er klimaet perfekt til frøavl, hvilket også betyder, at en stor del af markplanen udgøres af frøafgrøder.

Til at forestå driften er der ansat 1 godsforvalter, 1 traktorfører, 1 deltids skovarbejder samt en deltids håndværker. I vinterhalvåret beskæftiges de ansatte med vedligehold af ejendommens udlejningshuse, driftsbygninger, maskiner og inventar.

Alle afgrøder hjemtages til eget planlager, hvor dette tørres og opbevares. Der er lager på både Espe og Bonderup med en samlet kapacitet på ca. 50.000 tdr.

Skovbruget

De ca. 224 hektar med skov er fordelt på 5 små skove. Med vestvendt kyst direkte ud til Storebælt giver det meget randskov. Dette betyder, at skoven mange steder bærer præg af vind og vejr og derfor ikke giver det store produktionsmæssige bidrag.

Selvskoverbrænde sælges i forskellige effekter. Løvtræ i 2,7 kævler samt sankebrænde. For yderligere oplysninger vedrørende selvskoverbrænde, kontakt skovarbejder Kurt Nielsen på telefon 23 80 12 11.

Yderligere oplysninger vedrørende salg af effekter kan ske ved henvendelse til skovfoged Rune Bukkehave på telefon 22 79 33 07.

Jagtvæsen

Der har på godset været drevet et stort og velfungerende jagtvæsen gennem de sidste 30 år med en skytte tilknyttet. Gennem årerne er der blevet plantet store remiser, som har bidraget til at skabe nogle skønne fasanjagter jagtsæsonen igennem.

Der er gennem de seneste år lavet biotopplaner på 15 hektar af godsets drift, hvilket supplerer til en fin vildtbiotop overalt på godsets terræn. Godsets kystbeliggenhed bidrager til den vilde bestand af ænder i området, hvilket giver god mulighed for andetræk i løbet af efteråret.

Vildtarterne på godset omfatter fasaner, agerhøns, snepper, harer, råvildt samt strejfende kronvildt og dåvildt. Vildtpleje har gennem årtierne været højt prioriteret og er en vigtig del af aktiviteterne på godset.

Jagtdatoer på Espe & Bonderup Gods for jagtsæsonen 2023/2024 kan ses her: 27/10, 29/10, 3/11, 11/11, 17/11, 21/11, 25/11, 2/12, 7/12, 15/12, 29/12, 14/1 & 30/1.  

 

Udlejning

Til Espe Gods hører der en række forskellige lejemål fordelt ud over godsets jorder, i alt 23 boliger inklusiv to tjenesteboliger.

Alle husene er i nydelig stand og holdes løbende ved lige. Disse boliger lejes ud som private boliger i naturskønne omgivelser tæt på Storebælt. Samtlige boliger ligger nær en skøn badestrand og ikke langt fra skoven.

I øjeblikket er alle vores lejemål udlejet, men du er velkommen til at tilmelde dig vores interesse-liste. Skriv meget gerne noget om dig selv i ansøgningen, herunder ønsker til størrelse af bolig og huslejeniveau. Prisen for at stå på interesse-listen er 200 kr. om året. Tilmeld dig her

Når du fremsender personlig data til os, giver du dit samtykke til, at disse data vil blive opbevaret og behandlet i Espe Gods’ system. Du kan læse mere om Espe Gods’ behandling af persondata her.

Heste

Vi tilbyder opstaldning af heste og ponyer i vores lille hyggelige selvpasserstald. Vi har 12 bokse i stalden, hvoraf  7 er til mindre heste og ponyer (under 160 i stang), og 5 er til store heste (fra 160 i stang). Man sørger selv for egen hest dagligt, og vi deles om ud- og indlukning. Hestene på Espe går på fold i alle døgnets lyse timer samt på døgnfold i sommerhalvåret.

Vi befinder os i naturskønne omgivelser med mindre end 2 kilometer til stranden, hvorfor Espe er det perfekte opstaldningssted for rytteren, som nyder en god skovtur. På Espe råder vi desuden over et ridehus samt en udendørsbane.

Prisen for en boks er 1300 kr. om måneden og inkluderer strøelse i boksen (halm) samt ridekort til skoven. For yderligere information, kontakt Anne Lotte Moltke-Huitfeldt på tlf.: 24 41 26 97.

Hvis du er interesseret i køb af ridekort til skoven, kan du sende en mail med navn, adresse, telefon, e-mail samt pasfoto til Elise Moltke-Huitfeldt på emh@espegods.dk. Prisen er 875 kr. for et årskort og 85 kr. for et dagskort. Beløbet kan indbetales på MobilePay 619741. 

Elise Moltke-Huitfeldt

Ejer & driftsleder

emh@espegods.dk * Telefon: 20 96 86 35

Rune Bukkehave

Skovfoged

rune@skovrider.dk * Telefon: 22 79 33 07

Anne Lotte Moltke-Huitfeldt

Hesteansvarlig

Telefon: 24 41 26 97

Kurt Nielsen

Skovarbejder

Telefon: 23 80 12 11

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google