Skovbrug

De ca. 224 hektar med skov, er fordelt på 5 småskove og med vestvendt kyst direkte ud til Storebælt, giver det meget randskov. Dette betyder at skoven mange steder bærer præg af vind og vejr, og derfor ikke giver det store produktionsmæssige bidrag. Bl.a. er en del nålekulturer, på grund af klimaet, gået til, inden de har nået afdriftsalder, et sørgeligt syn, som har den konsekvens at der nu udelukkende genplantes løvskov.

Selvskoverbrænde sælges i forskellige effekter. Løvtræ i 2,7 kævler, sankebrænde, gran og elm. For yderligere oplysninger vedrørende selvskoverbrænde, kontakt skovarbejder Kurt Nielsen på telefon 23801211

Yderligere oplysninger vedrørende salg af effekter, kan ske ved henvendelse til skovfoged Michael Skjødt, Lorup Skovdistrikt på telefon 40421292