Persondatapolitik

Espe Gods’ persondatapolitik

Indsamling af personoplysninger

Når Espe Gods indsamler og behandler persondata, er det altid inden for persondatalovens og persondataforordningens bestemmelser. Behandling af persondata sker kun med samtykke fra de involverede, og Espe Gods behandler ikke persondata til andre formål end de, som anses relevant for virksomhedens drift. Vi opbevarer derfor kun persondata, der anses for relevant enten driftsmæssigt eller i historisk henseende.

Når du kontakter Espe Gods

Når du tager kontakt til Espe Gods gennem eksempelvis e-mail, vil dine oplysninger blive gemt, hvis det anses som relevant for driften på Espe Gods. Et eksempel kunne være, at dine personoplysninger bliver gemt i forbindelse med ventelisten til vores udlejningshuse eller opstaldning. Ønsker du, at vi ikke opbevarer dine oplysninger, skal du huske at informere os om dette.

Sikkerhedspolitik vedr. behandling

På Espe Gods har vi udarbejdet en række arbejdsprocedurer, der sikrer beskyttelsen af personlige oplysninger. Persondata er på Espe altid opbevaret aflåst, enten fysisk i aflåst hængearkiv eller elektronisk ved hjælp af adgangskoder. Vi tilstræber på denne måde at leve op til almene sikkerhedsstandarder samt efterleve persondatalovens og persondataforordningens bestemmelser.

Adgang til egne oplysninger samt proces for aktindsigt

Når vi indsamler oplysninger om et individ, har vedkommende ret til at få indsigt i de indsamlede oplysninger. Ligeledes har vedkommende ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling samt få rettet, korrigeret eller slettet personoplysninger, hvis dette findes nødvendigt. Processen for aktindsigt på Espe Gods er meget ligefrem. Ytres der et ønske om aktindsigt, vil al relevant data på denne person samles fra det elektroniske samt fysiske arkiv, og en kopi vil videregives til vedkommende.

Ved spørgsmål rettes kontakt til vores dataansvarlige, Elise Moltke-Huitfeldt på e.moltkehuitfeldt@gmail.com.