Jagtvæsen

Der har på godset været drevet et stort og velfungerende jagtvæsen gennem de sidste 30 år med en dygtig skytte tilknyttet. Gennem årerne er det blevet plantet store remiser, som har bidraget til at skabe nogle skønne fasanjagter jagtsæsonen igennem.

Der er gennem de seneste år lavet biotopplaner på 15 hektar af godsets drift, hvilket supplerer til en fin vildtbiotop overalt på godsets terræn.

Godsets kystbelligendhed bidrager til den vilde bestand af ænder i området, hvilket giver god mulighed for andetræk i løbet af efteråret.

Vildtarterne på godset omfatter fasaner, agerhøns, snepper, harer, råvildt samt strejfende kronvildt og dåvildt. Der er gennem de seneste år blevet opbygget en stærk bestand af råvildtet, der i de første år efter rådyrsygen var meget svækket.

Vildtpleje har gennem årtierne været højt prioriteret og er en vigtig del af aktivitererne på godset.