Historie

Espe var oprindelig en landsby. Hovedgården Espe har udviklet sig af en af denne gårde, Espegård, der omtales første gang i 1541. I 1561 kom Espe til kansler Johan Friis til Hesselager og Borreby ved mageskifte med kronen for en gård i Korsør. Frem til 1667 tilhørte Espe formentlig familierne Friis og Daa til Borreby. Herefter havde gården mange ejere, bl.a. fra 1703 – 1810 ikke færre end 16 forskellige ejere. 

I 1810 blev Espe købt af geheimestatsminister Otto Jorchim grev Moltke, søn af Frederik den 5.’s hofmarskal, Adam Gottlob greve Moltke til Bregentved. Siden da har Espe været i Moltkefamiliens eje, siden 1958 dog familien Moltke – Huitfeldt. Hovedbygningen menes opført i 1700-tallet, dog er midterfløjen ombygget i 1848. Avlsbygningerne mod den store gårdsplads er genopført efter en brand i 1822. I 1860’erne blev indkørslen gennem ladegårdens sydfløj lukket. I perioden 1848 – 1871 besøgte H.C. Andersen godset 5 gange.

Danske Slotte og herregårde bind 1: Historien om Espe Gods 

Billeder af Espe Gods fra 1934