Forside

Om Espe Gods

Espe gods er beliggende 7 km nord for Skælskør. Det tilhørende areal udgør 940 hektar, som strækker sig fra Kobæk strand ved Skælskør til lige syd for Korsør by. Espe Gods ligger langs Storebælt, og der er ca. 4,5 kilometer kystlinje til ejendommen, hvoraf en stor del er førsteklasses badestrand med offentlig adgang.

Espe Gods er sammensat af 3 ejendomme: Espe på 404 hektar, heraf 35 hektar skov. Bonderup på 334 hektar, heraf 66 hektar skov. Lindeskov på 137 hektar, heraf 35 hektar skov. I alt 875 hektar. Herudover 65 hektar med strandenge, kystlinje, gårdspladser mv.

Espe Gods er et moderne planteavlsbrug, som udover mark- og skovdrift, beskæftiger sig med husudlejning, juletræsproduktion, udlejning af tørrerifaciliteter, salg af halm, udlejning af jagt samt eksterne maskinydelser.

Til driften er ansat 4 mand, 1 driftsleder, 2 traktorførere samt en skovarbejder (½ skov – ½ andre opgaver). Herudover en halvtids håndværker/altmuligmand til vedligehold af ejendommens udlejningsboliger. I vinterhalvåret deltager alle ansatte i vedligehold af ejendommens bygninger, udlejningshuse samt maskiner og inventar.

Hejselade

Hejselade

Helt karakteristisk for Espe Gods, er den gamle avlsgård. Som med sine stråtækte bygninger og bindingsværk, udgør helheden omkring selve godset. Disse bygninger anvendes idag til opbevaring af halm, hestestald samt ridehus.